Gedragscode voor de WAV-leden

Gebruik sportcentrum:
De wagens dienen geparkeerd te worden op de reglementaire parkeerplaatsen. Voor het hoofdgebouw is parkeren op politiebevel verboden aan de zijde van het gebouw.

Kleedkamers:
Worden netjes gehouden, alle afval in de vuilbakken, zand en/of modder dient van de vloer te worden verwijderd. Zij die zich niet houden aan deze regels krijgen geen toelating meer tot de kleedkamers. Niet met spikes betreden.

Diefstal:
Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers, noch tijdens trainingsuren, noch tijdens wedstrijden. De Wommelgemse Atletiek Vereniging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen.

Gebruik van de accommodaties:
Trainers maken onderling afspraken voor het gebruik van de verschillende accommodaties en de laatst aanwezige trainer zorgt ervoor dat het licht wordt uitgedaan tijdens de wintermaanden.
De sleutel van de toegangspoort, opbergruimte en licht wordt onmiddellijk na het beëindigen van de training overhandigd in het clublokaal.
De toegangspoort en de deur van de opbergruimte dienen steeds slotvast te zijn na het beëindigen van de training.

Gebruik piste:
Enkel spikes met pinnen van max. 6 mm zijn toegelaten op de verspringaanloop.
Bij opwarming dient steeds de grasstrook of de buitenzijde van de piste gebruikt te worden. Bij zware regenval worden de voetbalterreinen en piste nooit belopen (ook geen in- en uitlopen).

Kampnummers:
Kunnen enkel plaats hebben onder leiding van een door de club erkende trainer.
Na het verspringen het zand terug in de bak borstelen en de afdekking terug plaatsen. De afstootbalk dient terug in de opbergruimte op de juiste plaats opgeborgen te worden.
Na gebruik van de hoogspringstand de afdekkingen terug vastmaken en het materiaal terug op de correcte plaats opbergen.

Materialen:
Alle gebruikte materialen dienen na de training terug opgeborgen te worden in de daarvoor voorziene ruimte en plaats.

Clubshirt:

Bij alle wedstrijden ingericht door de KAVVV dienen de officiële clubshirts gedragen te worden, dit op verzoek van het KAVVV hoofdbestuur afdeling atletiek.